Új építésű Néprajzi Múzeum (Budapest, XIV. Dózsa György út) tartószerkezeti terveit (pályázati terv,engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció) irodánk munkatársai készítik:

Építész szerző: Détári György, Ferencz István, Ferencz Marcel – Napur Architect Kft.

Tartószerkezet: Exon 2000 Kft

Felelős statikus tervező:Szántó László

Vezető statikus tervező: Pataki Bottyán, Patyi Gábor

Statikus tervezők:Bartha Enikő, Bruscha Lajos, Csomor Veronika, Fodor Zsuzsa, Kapui Zsófia, Mohácsi András, Nagy Ábel, Szabó Gábor

A Néprajzi Múzeum új otthona a tervek szerint 2019-ben készül el, így 140 év után végre a gyűjteményéhez méltó otthonba költözhet a több százezer műtárgyat őrző intézmény.

A Városliget Zrt. nemzetközi építészeti tervpályázatot írt ki a Néprajzi Múzeum új épületére, majd a nemzetközi zsűri a Ferencz István és Ferencz Marcel, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjai, valamint Détári György fémjelezte Napur Architect Kft. által vezetett konzorcium tervét találta a legjobbnak, így a magyar építésziroda tervezheti a Néprajzi Múzeum új épületét a Liget Budapest projekt keretében az Ötvenhatosok terére.

Az új épület tartószerkezeti terveinek elkészítését – a nyertes konzorcium tagjaként – Irodánk statikusai készítik el. A Dózsa György úttal párhuzamosan futó, elnyújtott téglalap alaprajzi kialakítású tervezett épület, a pinceszinten 276,0×67,3 m-es, míg a felmenő szinteken 296,7×56,1 m-es alaprajzi kiterjedéssel.

Az épület tömegét az épület közepén a terepszinthez illeszkedő és mindkét irányban a térszíntől szabályos körív mentén szimmetrikusan elemelkedő zárófödém határozza meg, melynek középső területe térburkolatos, míg a térszíntől elemelkedő területek részben burkolt, részben zöldtetős rétegrendet kapnak. Az épület zárófödéme használati szintként kerül hasznosításra.

Az épület a változó magassági kialakítást követve változó szintszámú. Az épület az emlékműhöz kapcsolódó középső területén egy pinceszintes kialakítású, mely kialakítás az épület végei felé haladva pince+földszint, pince+földszint+egy emelet, ill. pince+földszint+két emelet. Az emeleti födémek – a köríves zárófödém adta belmagassági lehetőségeknek megfelelően – hosszirányban eltérő alaprajzi hosszon kerültek betervezésre. Az épület pinceszintje egy osztófödémmel részleges alapterületen megosztásra került (raktárszint). A földszinti padlóvonal igazodik a környező terepszinthez.

Az épület két vége konzolosan elemelkedik a térszíntől, mely konzolos szakaszok alsó burkolati síkja a zárófödém burkolatának köríves felső síkjával párhuzamos (koncentrikus szerkesztés).

Az épület pinceszintje minden irányban túlnyúlik a földszinti alaprajz kontúrvonalán (az épület két végének konzolosan elemelkedő területei alatt külső területek helyezkednek el.
A meglévő-megmaradó emlékmű területe a tervezett épület pinceszinti alaprajzából kizárásra kerül.

Az épület homlokzati kialakítása a vb. szerkezethez kapcsolódó üvegfal szerkezettel és másodlagos acél segédszerkezettel gyámolított acél homlokzatburkolattal került megtervezésre.

Az épület alapvetően a Néprajzi Múzeumnak ad otthont, de itt kerül elhelyezésre a Liget Látogatóközpontja is. Ennek megfelelően az épület eltérő funkciójú területeknek ad helyet.