groupapma arena FTC stadion

Új építésű FTC Stadion (Budapest, IX.. Üllői út) tartószerkezeti terveit (engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció) irodánk munkatársai készítették:

Építészet: SAMO Tervező és Ingatlanfejlesztő Kft.

Ügyvezető igazgató: Kókány Győző

Felelős tervező: Streit Ágnes

Építész tervezők: ifj. Burits Oktávián, Kormos Szabolcs, Péterfy László

Tartószerkezet: Exon 2000 Kft

Felelős statikus tervező: Szántó László

 

Vezető statikus tervező: Pataki Bottyán, Patyi Gábor

Statikus tervezők: Bartha Enikő, Dósa József, Hajtó Zoltán, Kovács László, Tóth András

Az 1974-ben épült stadion tervezett UEFA szabályoknak megfelelő bővítésére a létesítmény elhelyezkedése miatt nem volt lehetőség, így a fejlesztők új stadion építése mellett döntöttek. Az építészeti koncepció szerint egy olyan stadion létrehozása volt a cél, amely formavilágával, időtálló anyaghasználatával meghatározó, szervező elemévé váljon a környezetének.
A 22.000 fős modern stadion arénaszerűen körbezárt, meredek lelátóival és a lelátóra boruló íves tetőfelületével tökéletesen egységes épületképet mutat az épületszakaszok eltérő funkcióitól függetlenül.

A lelátók, melyek alatt a kiszolgáló és vizes helyiségek helyezkednek el, földszint plusz két emelet kialakításúak, míg a főépület három szinten alápincézett, fölszint plusz öt emelet kialakítású.

LELÁTÓKARÉJ TERVEZETT KIALAKÍTÁSA:

A 26-30°-os szögben kialakított lelátó 360°-ban körbefordul a pálya körül. A lelátók a hossz- és rövid oldalakon merőlegesen futnak le a pálya irányába. Az oldalak között a lelátó köríves átfordulású, itt sarokátfordulásoknál a lelátók sugár irányban futnak le a pályáig.

Az „C” alakban körbefutó általános lelátók alatti közlekedőtérből a lelátókra 12 db lépcső segítségével lehet kijutni. A lépcsők a lelátók 11. üléssorának magasságába vezetnek fel. Az üléssorok közötti közlekedést a kijárati lépcsőkhöz kapcsolódó, ill. az átfordulásoknál önállóan kialakított lépcsősorok biztosítják.

A fejépület előtt lelátókra való kijutás vegyes megoldást kapott. A lelátó két oldalán lévő normál lelátók és a középső sávban elhelyezett médialelátó esetében a kijutás az 1. emeletről került biztosításra a 8. ülősor magasságában, míg a középső VIP lelátók 15. sora közvetlenül a 2. emeletről közelíthetőek meg. Az üléssorok közötti közlekedés itt 6 lépcsősor biztosítja. A földszintről a pályára levezető lépcsősor a lelátó tengelyében helyezkedik el.

Az általános lelátókaréj (18-76-os raszterek közötti terület) alatt önálló, a lelátószerkezettől teljesen elválasztott (önálló födémmel fedett) építmények találhatók, amelyekben büfék, vizesblokkok, raktárak és üzemeltetési helyiségek kerülnek elhelyezésre.

FEJÉPÜLET TERVEZETT KIALAKÍTÁSA:

A stadion észak-nyugati hosszoldal mentén, az 1-es és 16-os raszterek között került megtervezésre a lelátószerkezettel és acélszerkezetű fedéssel összeépített fejépület. A teljesen alápincézett, három pinceszint+földszint+négy emelet+gépészeti szint kialakítású fejépület lépcsőzetesen visszahúzott szintekkel készül. A pinceszint hosszirányban mindkét épületvégen egy-egy raszterrel túlnyúlik a felmenő épületrészen (ide nyúlnak be a pinceszinteket összekötő rámpák), míg a lefutó lelátó a pinceszinten nyúlik túl.

A földszint és az 1. emelet, pinceszintekhez hasonlóan, benyúlik a lelátó alá, de követve annak ferdeségét a földszint a pinceszinthez, ill. az 1. emelet a földszinthez képest már alaprajzilag visszahúzva készül. A 2. emelettől a stadion felé eső homlokzat vonala függőleges, melyek előtt azonban konzolosan túlnyúló lelátósorok kaptak helyet. Az épület külső homlokzatának vonala követi a stadiont lezáró acélszerkezetű fedés ívesen lefutó vonalvezetését, így a födémszerkezetek változó mértékű konzolos túlnyúlással kerülnek kialakításra.

Az épület pinceszintjei alapvetően mélygarázsként funkcionálnak, de ezeken a szinten elektromos, gépészeti és üzemeltetési területek is kialakításra kerültek. A felmenő szinteken vegyes funkciók kaptak helyet, amelyek a sportrendezvények megtartása mellett az épület többféle hasznosítását is lehetővé teszik. Ehhez a fejépületben a szükséges sportfunkciós és kiszolgáló terek mellett további irodák, rendezvényterek, bérterületek kerültek betervezésre. Ezek mellett természetesen a klubélethez kapcsolódó területek (múzeum, szurkolói klub…) is helyet kaptak. A 2. emeleten lévő rendezvénytér közvetlenül kapcsolódik a fejépület előtti VIP lelátószakaszhoz, míg 3. és 4. emeleti „sky-boksz”-ok saját lelátókat kaptak.

Az épület zárófödéme felett, az acélszerkezetű lefedéssel lezárt terület gépészeti térként kerül hasznosításra. A fejépület gépészeti rendszereinek gépei itt kerülnek elhelyezésre. A különböző funkciókhoz levezető gépészeti vezetékek a tetőszintről gépészeti aknákon keresztül kerülnek levezetésre.

ACÉLSZERKEZETŰ FEDÉS TERVEZETT KIALAKÍTÁSA:

A stadion pályarésze nyitott, de a lelátók és a fejépület felett teljes épület acélszerkezetű fedéssel rendelkezik. A lefedés szerkezetét a lelátó egy. vb. szerkezetéhez, ill. a fejépület mon. vb. szerkezetéhez közvetlenül kapcsolódó konzolos kialakítású acél rácsostartók biztosítják. Az általános lelátóknál ezek a rácsostartók a lelátó egy. vb. szerkezetével együtt egy összetett keretszerkezetet alkotnak, míg a fejépület felett ezek ténylegesen „csak” az épület mon. vb. szerkezetre visszatámaszkodó konzolosan túlnyúló rácsostartók.

Az általános lelátók feletti keretszerkezetek felső-külső öve ívesen lefut a külső homlokzat mentén, biztosítva ezzel az épületen körbefutó íves homlokzatburkolatának hátszerkezetét. A fejépület külső homlokzatán az ívesen lefutó üvegfalat a fő tartószerkezettől független, az általános lelátó szerkezetével megegyező geometriájú, íves vonalvezetésű másodlagos acélszerkezet hordja. A fejépület feletti acélszerkezetű fedés az általános szakaszok fedéséhez képest 5,20 m-rel szélesebb, helyet adva ezzel a fejépületnek és az előtte végigfutó lelátószakasznak.

A két szakasz közötti geometriai átmenetre a lelátókaréj és a felette lévő lefedés íves alaprajzi sarokátfordulásánál kerül sor. Itt a szélesedés a lelátószerkezettel együtt ívesen átforduló acélszerkezetű fedés által alkotott keretszerkezetek nyújtásával került megoldásra. Az alapkeret külső ívesen leforduló öve és a belső lelátószerkezet ferdén lefutó szakasza változatlan geometriával került körbefordításra, de ezek a rácsostartó nyújtásával egymáshoz képest távolodnak, így növekszik a lelátók tetején körbefutó vízszintes közlekedősáv és a konzolos rácsostartók szélessége is.

A külső homlokzati elem és a belső lelátó változatlan körbefordítása biztosítja az épület belső és külső megjelenésének egységességét. A lefedés burkolata változó anyaghasználattal készül. A pálya felőli belső konzolos tartószakasz pálya felőli vége felett átlátszó polikarbonát fedés készül, mely a keret felső öve felett magaskorcú fémlemez szalagfedésben folytatódik, ami aztán a külső ívesen lefutó homlokzati szakaszon feszített rozsdamentes acélhálóra vált át.

A fémlemez fedés és a rozsdamentes acélháló csatlakozásánál, az acélháló burkolat másodlagos szerkezetének tartószerkezettől való íves elhúzásával, egy vízelvezető vályú (épített ereszcsatorna) kerül kialakításra.