Új építésű Úszódakomplexum (Budapest, XIII. Népfürdő utca) tartószerkezeti terveit (engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció) irodánk munkatársai készítették:

Építész szerző: Détári György, Ferencz Marcel – Napur Architect Kft.

Építész társszerző: Varga Béla, Fodor István Ükös Tamás, Pindes Ákos – Tecton Kft.

Tartószerkezet: Exon 2000 Kft

Felelős statikus tervező:   Szántó László

Vezető statikus tervező: Pataki Bottyán, Patyi Gábor

Statikus tervezők:  Bartha Enikő, Bruscha Lajos, Csomor Veronika, Fodor Zsuzsa, Hajtó Zoltán, Kovács László, Nagy Ábel, Szabó Gábor

Az Úszodakomplexum a FINA, 2017.évi  úszó-világbajnokság műugró és úszó versenyszámainak lebonyolítására épült, azonnal – az alább részletezett – kibővített formában, ami a nemzetközi versenyek után, alapépületté „visszabontva” közösségforgalmi uszoda lesz.

A létesítmény Alapépülete egy „előcsarnok”-i épületrészből, egy „főépület”-ből és a Dunaparti oldalon kialakított „főhomlokzat”-i épületrészből áll. Ez az Alapépület a nemzetközi versenyek során kétoldali, „ideiglenes lelátó” építményekkel bővíthető.

Az Alapépület 238,25 x 94,20m befoglaló méretű, 6000 fő nézői befogadóképességű épület, az előcsarnokban 50m-es bemelegítő medencével, tanmedencével, jakuzzival és a nézői, versenyzői forgalom fogadására alkalmas kiszolgáló terekkel, és a főépületben műugró medencével, műugró toronnyal és egy 50m-es versenymedencével, valamint az ezekhez kapcsolódó nézőtérrel, lelátóval.

Az Alapépület északi és déli hosszhomlokzata mellett egy-egy ideiglenes lelátó épület került kialakításra, amely a nemzetközi versenyek előírásai szerinti – akár, 15.000 fős – össznézői befogadóképességet is biztosítani tudja.

Főépület tartószerkezeti kialakítása:

A földszinti és medenceszinti szerkezetek és e feletti födémek tisztán mon. vb. szerkezetűek, a közönségforgalmi szint feletti lelátószerkezet azonban már egy. vb. elemek felhasználásával készül, míg a magasságilag túlnyúló merevítő magok felett már acélszerkezetű lefedés készül. A homlokzati falvázrendszer szintén acélszerkezetes kialakítású.

Az acélszerkezetű fedés a belső öveknél alátámasztott négyövű hosszirányú rácsos tartós főtartókból (96,00 m-es fesztáv 6,00 m-es konzolos túlnyúlással), szintén négyövű peremtartókból (72,00 m-es fesztáv + a főtartók 6,00 m-es tartószélessége), kétövű kereszttartókból (fesztáv ua.) és a kereszttartókra támaszkodó rácsos szelemenekből (12,00 m-es fesztáv) áll. A fő-, és peremtartók övtávolsága 13,00 m, a kereszttartók 6,50 m, míg a változó magasságú szelemeneké 1,44 m. A négy ponton történő letámasztásnál alkalmazott hídsaruk biztosítják az acélszerkezet magokhoz képesti szabad elmozdulását.

A Főépület alaplemeze az Előcsarnok épületrész cölöpözéssel gyámolított alaplemezével egy dilatációs egységet alkot, míg a két épületrész felmenő szerkezetei szerkezetkettőzéssel kerülnek eldilatálásra. Az 50 cm-es vastagságú alaplemez vízzáró kialakítású. Az alaplemez felső síkjához képest kiemelt, ill. az ugrómedence esetében besüllyesztett medencék az alaplemezre visszaterhelő önálló szerkezetekként készülnek.

A medencetér közönségforgalommal érintett szintjeinek magasságában üvegfal homlokzatok készülnek, míg ezek felett szerelt homlokzatburkolat zárja az épületet. A szerelt homlokzatburkolatot acél falváz pillérek tartják, amelyek alátámasztását a medencetér előregyártott lelátószerkezetét megtámasztó homlokzati mon. vb. pillérek, és a mon. vb. merevítő magok biztosítják, míg a magok közötti bütühomlokzatokon a falvázpillérek a +10,80 m-es födémről indulnak. A homlokzatburkolat dupla héjú. A belső, tömör lehatároláson átvezetett konzolos szerkezetek fogadják a sávosan hullámzó másodlagos burkolatot.

Előcsarnok épületrész szerkezeti rendszere:

Az Előcsarnok épületrész vegyesen mon. vb. pillérvázas és falas szerkezetű, mon. vb. lemezszerkezetes födémekkel. A bemelegítő medencetér felett acélszerkezetes fedés készül. Az acélszerkezet rácsos tartói a bemelegítő medence felett haránt irányúak, 36,00 m-es, míg az előcsarnok felett hosszirányúak, 18,00 m-es fesztávolsággal. A homlokzatok itt is szerelt üvegfalas szerkezetek.

Főhomlokzati épületrész szerkezeti rendszere:

A Főhomlokzati épületrész az 1. emelet feletti födémig vegyesen mon. vb. pillérvázas és falas szerkezeti rendszerű, acélszerkezetes kiegészítő merevítésekkel. E felett egy acél vázszerkezetes felépítmény készül. Ez a felépítmény adja a dunai megjelenés lobogó formáját. A Főépület tömör homlozatburkolata elfut az acélszerkezetes felépítmény mögött, míg a másodlagos burkolat az acélszerkezetes felépítményen körbevezetésre kerül, biztosítva az épület dél-nyugati sarkán a hullámzó homlokzati sávok épülettől való eltávolodását.
A Főhomlokzati épületrész a Főépülettől szerkezetkettőzéssel eldilatálva önálló épületrészként hosszirányban három dilatációs egységre bontva készül.

Ideiglenes lelátók szerkezeti rendszere:

A tervezett Ideiglenes lelátók vegyesen előregyártott vasbeton pillérvázas szerkezeti rendszer, és erről induló acél keretszerkezetes fedés alkalmazásával kerültek megtervezésre, az építési, majd bontási munkálatok végrehajthatóságának érdekében lehetőleg minimális monolit szerkezeti elem alkalmazásával. Az egy. vb. vázszerkezet tervezése során elsőrendű szempontként merült fel az újrahasznosítás igénye. A vázszerkezet egy. vb. elemeiből visszabontás után parkolóház készül.

Az alsó két vasbeton szinten, a terület funkciójától függően, előregyártott vasbeton födémpallók, előregyártott vasbeton felülbordás zsalupanelek és trapézlemezes monolit vasbeton lemezrészek kerültek kialakításra. A vb. födémek és a vázszerkezet, ill. a vázszerkezeti elemek között nem készül kibetonozott kapcsolat a bonthatóság érdekében. Az egyes elemek bontható hegesztett kapcsolatokkal csatlakoznak egymáshoz. Az előregyártott pillérekből és előregyártott feszített gerendákból álló vázat a függőleges merevítések mellett az egy. vb. elemes födémek tárcsamerevségét pótló acélszerkezetű merevítések egészítik ki.

Szerkezeti érdekességek tervezési, kivitelezési szempontból:

Az épület tervezése és kivitelezése során elsősorban a projekt mérete, összetettsége, a két ütemű használat biztosítása, a rendelkezésre álló idő rövidsége és a tervezéssel párhuzamos kivitelezés, a felvonulási terület szűkössége, valamint a területen meglévő közművek figyelembevétele jelentette a kihívást. A tervezői döntésekre, alkalmazott műszaki megoldásokra, és kivitelezéstechnológiai megoldásokra ezek figyelembevételével került sor.

  • A Főépület acélszerkezetű fedésének négy magra történő visszatámasztása, közbenső támaszok alkalmazása nélkül.
  • A Főépület acélszerkezetű fedésének hierarchikus tartószerkezetű kialakítása.
  • A merevítő magok csúszózsalus technológiával történő megépítése.
  • A Főépület acélszerkezetű fedésének +10,80 m-es födémszinten történő előszerelése és szerkezetemeléses technológiával történő megépítése.
  • Az Ideiglenes lelátók újrahasznosítható kialakítása, kibetonozott kapcsolatok nélküli visszabontható egy. vb. pillérváz megépítése.
  • A Béke kút folyamatos üzemeltetése melletti átépítés
  • A csatornavédelem és árvízvédelmi résfal ideiglenes lelátók alapozásánál történő felhasználása